• 12 października 1982

  Warszawa
  na okres 40 minut przerwało pracę 500 osób w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w Warszawie,- w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie na okres 30 minut przerwało pracę 110 osób.
 • 12 października 1982

  Szczecin
  o godz. 11 grupa 40 pracowników w Stoczni [Szczecińskiej] im. Adolfa Warskicgo w Szczecinie przerwała pracę, usiłując zorganizować wiec załogi,- w Szczecinie ujawniono nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.
 • 12 października 1982

  Opole
  w Kędzierzynie-Koźlu nadano na falach ultrakrótkich 19-minutową audycję „Radio Solidarność".- w Opolu ujawniono 13-osobową nieformalną grupę, której członkowie zajmowali się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw.
 • 12 października 1982

  Kraków
  w Krakowie ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zakwestionowano 2 urządzenia powielające typu „sitoramka", l maszynę do pisania, 50 wydawnictw nielegalnych, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 12 października 1982

  Kalisz
  do szatni pracowniczej na wydziale produkcyjnym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Kaliszu wrzucono zapalony granat łzawiący.
 • 12 października 1982

  Gdańsk
  wystąpiły przerwy w pracy w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina w Gdańsku - pracę przerwało ok. 1500 osób,- Stocznia Północna [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta" w Gdyni,- Zarząd Portu w Gdańsku - pracę przerwało 70 pracowników w Porcie Północnym - [Gdańskie] Zakłady Elektroniczne „Unimor" w Gdańsku - pracę przerwało 200 pracowników,- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku - pracę przerwało 60 pracowników,- Politechnika Gdańska - ok. godz. 12.00 przed budynkiem głównym zebrała się grupa 600 studentów, którzy odśpiewali hymn państwowy,- ok. godz. 15.00 przed pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku zebrała się agresywna grupa ok. 2 tysięcy osób, która zaczęła budować barykady, wstrzymała ruch pociągów, zaatakowała budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Komisariat Kolejowy MO na dworcu Gdańsk-Główny - zajścia uliczne trwały w różnych rejonach miasta - do rozproszenia użyto sił zwartych - zatrzymano 171 osób,- w Gdańsku obrzucono kamieniami budynek Konsulatu [Generalnego] ZSRR. - obrzucono kamieniami budynek Konsulatu ZSRR w Gdańsku,
 • 12 października 1982

  Elbląg
  w Zakładach Mechanicznych „Zamech" w Elblągu na okres kilkunastu minut przerwało pracę 60 pracowników.
 • 12 października 1982

  Bielsko - Biała
  w Bielsku-Białej o godz. 20.25 nadawano na falach ultrakrótkich audycję „Radio Solidarność",- o godz. 20.55 w Bielsku-Białej powtórzono uprzednio nadawaną audycję „Radio Solidarność"
 • 13 października 1982

  Łomża
  na Oddziale Obsługi Ruchu w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Mera-Błonie - Oddział [Zamiejscowy] w Zambrowie zorganizowano nielegalne zebranie, na którym apelowano o bojkot nowych związków zawodowych
 • 13 października 1982

  Łódź
  przed tablicą przy kościele św. Krzyża w Łodzi grupa 200 osób zaczęła wznosić okrzyki: „Uwolnić Wałęsę", „Żądamy «Solidarności»" - zatrzymano 13 osób.
 • 13 października 1982

  Zielona Góra
  w Zakładach „Dozamet" w Nowej Soli 60 pracowników przerwało pracę na okres 5 minut.
 • 13 października 1982

  Wrocław
  w Zakładach „Delta-Hydral" we Wrocławiu o godzinie 8°° przerwało pracę 150 osób, które zaczęły chodzić po terenie fabrycznym, wznosząc okrzyki: „Chcemy «Solidarności»", „Chodźcie z nami", „Uwolnić Lecha — uwięzić Wojciecha", „Precz z ustrojem" - o godzinie 12°° przerwano pracę w całym zakładzie,- w godzinach 9.15-11.50 przerwało pracę 600 pracowników w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu,- w Strzelinie ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek, zakwestionowano stemple do wykonywania ulotek, l ryzę papieru.
 • 13 października 1982

  Warszawa
  w Zakładzie nr 2, Wydziale Narzędziowni i Lakierni w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie usiłowano po przerwie śniadaniowej zorganizować przerwy w pracy,- w ośrodku odosobnienia w Białołęce Dworskiej w Warszawie internowani wydeptali na boisku napis „«Solidarność» zwycięży i odmówili wyjścia na spacer,- przed krzyżem z kwiatów ułożonym obok kościoła św. Anny w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie grupa ok. 300 osób w godzinach popołudniowych odśpiewała tzw. hymn „Solidarności" i Rotę ze zmienionymi słowami,- przed kościołem ss. Wizytek w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście grupa ok. 300 osób w godzinach popołudniowych odśpiewała hymn „Solidarności" i Rotę ze zmienionymi słowami,- w kościele św. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej zorganizowano nielegalne zebranie b. aktywu NSZZ „Solidarność", na którym omawiano przygotowania do zorganizowania w kraju strajku generalnego.
 • 13 października 1982

  Słupsk
  70 pracowników zatrudnionych na n zmianie w Zakładach Maszyn Budowlanych „Zremb" w Lęborku pozorowało pracę.
 • 13 października 1982

  Szczecin
  w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie grupa 100 pracowników przez 60 minut nie podejmowała pracy.
 • 13 października 1982

  Suwałki
  w Węgorzewie nadano na falach ultrakrótkich audycję „Radio Solidarność"
 • 13 października 1982

  Radom
  w Zakładach Mechanicznych im. Waltera w Radomiu grupa 30 osób podczas przerwy śniadaniowej złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku ofiar faszyzmu na terenie zakładów, na skutek obniżenia zarobków 10 pracowników Wojewódzkiej" Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu odmówiło pobrania wynagrodzenia za miesiąc wrzesień br.
 • 13 października 1982

  Poznań
  w I Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 100 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy, w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 150 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy,- w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 200 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy, podczas której odśpiewano hymn państwowy oraz Boże, coś Polskę...
 • 13 października 1982

  Opole
  w Opolskich Fabrykach Mebli w Paczkowie zorganizowano symboliczny „pogrzeb" trumny z napisem „ZSRR".
 • 13 października 1982

  Lublin
  15 pracowników w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie przez 90 minut nie podejmowało pracy,- w godzinach popołudniowych na placu Litewskim w Lublinie 10-20-osobowe grupy składały kwiaty i zapalały znicze przed pomnikiem.