Bielsko - Biała
w Bielsku-Białej o godz. 20.25 nadawano na falach ultrakrótkich audycję „Radio Solidarność",- o godz. 20.55 w Bielsku-Białej powtórzono uprzednio nadawaną audycję „Radio Solidarność"