Radom
w Zakładach Mechanicznych im. Waltera w Radomiu grupa 30 osób podczas przerwy śniadaniowej złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku ofiar faszyzmu na terenie zakładów, na skutek obniżenia zarobków 10 pracowników Wojewódzkiej" Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu odmówiło pobrania wynagrodzenia za miesiąc wrzesień br.