Wrocław
w Zakładach „Delta-Hydral" we Wrocławiu o godzinie 8°° przerwało pracę 150 osób, które zaczęły chodzić po terenie fabrycznym, wznosząc okrzyki: „Chcemy «Solidarności»", „Chodźcie z nami", „Uwolnić Lecha — uwięzić Wojciecha", „Precz z ustrojem" - o godzinie 12°° przerwano pracę w całym zakładzie,- w godzinach 9.15-11.50 przerwało pracę 600 pracowników w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu,- w Strzelinie ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek, zakwestionowano stemple do wykonywania ulotek, l ryzę papieru.