Warszawa
na okres 40 minut przerwało pracę 500 osób w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w Warszawie,- w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie na okres 30 minut przerwało pracę 110 osób.