Łódź
przed tablicą przy kościele św. Krzyża w Łodzi grupa 200 osób zaczęła wznosić okrzyki: „Uwolnić Wałęsę", „Żądamy «Solidarności»" - zatrzymano 13 osób.