Szczecin
w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie grupa 100 pracowników przez 60 minut nie podejmowała pracy.