Elbląg
w Zakładach Mechanicznych „Zamech" w Elblągu na okres kilkunastu minut przerwało pracę 60 pracowników.