Zielona Góra
w Zakładach „Dozamet" w Nowej Soli 60 pracowników przerwało pracę na okres 5 minut.