Lublin
15 pracowników w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie przez 90 minut nie podejmowało pracy,- w godzinach popołudniowych na placu Litewskim w Lublinie 10-20-osobowe grupy składały kwiaty i zapalały znicze przed pomnikiem.