Szczecin
o godz. 11 grupa 40 pracowników w Stoczni [Szczecińskiej] im. Adolfa Warskicgo w Szczecinie przerwała pracę, usiłując zorganizować wiec załogi,- w Szczecinie ujawniono nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.