• 13 października 1982

  Leszno
  w Lesznie zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 11 b. aktywistów NSZZ „Solidarność", na którym omawiano sprawę nowych związków zawodowych.
 • 13 października 1982

  Legnica
  w Zakładach Mechanicznych „Leg-met" w Legnicy 121 pracowników przerwało pracę na okres l godziny.
 • 13 października 1982

  Kraków
  ok. godz. 14.30 przed Kombinatem Hutniczym im. Lenina w Krakowie uformowała się grupa ok. l tysiąca osób, która chodnikami ruszyła w kierunku centrum Nowej Huty. W czasie przemarszu liczebność grupy wzrosła do 3 tysięcy osób. Wznoszono okrzyki: „Robotnicy to my", „Solidarność to my", „Reżim precz", „Niech żyje Reagan13", „Uwolnić Lecha". O godz. 15°° do rozproszenia użyto sił zwartych. Z tłumu wyłoniło się kilka agresywnych grup, które kamieniami i butelkami z benzyną zaatakowały funkcjonariuszy MO oraz budynki Komendy Dzielnicowej MO Kraków-Nowa Huto, IV Komisariat MO w Bieńczycach, Urzędu Dzielnicowego Nowa Huta. l funkcjonariusz MO w obronie własnej użył broni ze skutkiem śmiertelnym - obrażenia podczas zajść odniosło 54 funkcjonariuszy MO, w tym 21 zostało hospitalizowanych - zatrzymano 129 osób.- w Krakowie ujawniono 6-osobowq nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.- w Akademii Rolniczej [im. Hugona Kołłątaja] w Krakowie do pomieszczeń zajmowanych przez Komitet Zakładowy PZPR wrzucono fiolkę z substancją cuchnącą.
 • 13 października 1982

  Katowice
  po zakończeniu nabożeństwa w kościele w Dąbrowie Górniczej ok. godz. 19°° uformowała się agresywna 200-osobowa grupa, która ruszyła w kierunku siedziby Komitetu Miejskiego PZPR - po drodze została rozproszona, zatrzymano 40 osób
 • 13 października 1982

  Jelenia Góra
  do mieszkania zajmowanego przez komendanta Straży Przemysłowej w Elektrowni „Turów" [w Turoszowie] wrzucono słoik z cuchnącą substancją.
 • 13 października 1982

  Gdańsk
  w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni 22,5% uprawnionych do posiłków regeneracyjnych odmówiło ich spożycia na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu,- w Zakładach Radiowych „Radomor" w Gdyni na Wydziale Montażu 10 pracowników przerwało pracę,- w Fabryce Urządzeń Okrętowych „Techmet" w Pruszczu Gdańskim 60 pracowników Wydziału Mechanicznego przerwało pracę na okres 20 minut,- w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych „Yeritas" w Kartuzach 200 pracowników (12 bm.) przerwało pracę, domagając się zniesienia stanu wojennego i uwolnienia Lecha Wałęsy,- w godzinach popołudniowych w rejonie pomnika Stoczniowców w Gdańsku zaczęły gromadzić się kilkusetosobowe grupy, które zostały rozproszone w trakcie legitymowania - zatrzymano 177 osób,- o godz. 22.00 w Gdańsku na falach ultrakrótkich nadano audycję „Radio Solidarność"
 • 13 października 1982

  Elbląg
  60 pracowników Wydziału W-35 Zakładów Mechanicznych „Zamech" w Elblągu przerwało pracę na okres 95 minut.- w ośrodku odosobnienia w Kwidzyniu internowani zorganizowali demonstrację przeciwko stanowi wojennemu,- po zakończeniu nabożeństwa w kościele św. Mikołaja w Elblągu ok. godz. 19°° grupa 1300-1500 osób zaczęła przemieszczać się w kierunku pomnika Grudzień 1970, wznosząc po drodze wrogie okrzyki - w trakcie legitymowania zatrzymano 35 osób.
 • 13 października 1982

  Białystok
  w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Białymstoku przewodniczący powołanej komisji inicjatywnej do spraw utworzenia nowego związku zawodowego otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy,- w Białostockich Zakładach Przemysłu Teleelektronicz-nego „Unitra-Bizet" w Białymstoku pogróżkowe telefony anonimowe otrzymali członkowie powołanej komisji inicjatywnej do spraw utworzenia nowego związku zawodowego.
 • 14 października 1982

  Wrocław
  przerwało pracę o godz. 10.10 200 pracowników w Kombinacie „Predom-Polar" we Wrocławiu, do których dołączyło się następnie dalszych 2 tysiące pracowników. Strajkujący zaczęli chodzić po zakładzie wznosząc okrzyki: „Precz z juntą", „Żądamy «Solidarności»", „Partia kłamie", „Uwolnić Lecha"
 • 14 października 1982

  Warszawa
  na Wydziale Montażu w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w Warszawie grupa 100 pracowników przerwała pracę i usiłowała zorganizować protestacyjny marsz po zakładzie.
 • 14 października 1982

  Kraków
  na Osiedlu Dąbrowszczaków w Krakowie-Nowa Huta [uformowała się grupa ludzi], która zaczęła budować barykady i atakować kamieniami funkcjonariuszy MO, wybito szyby w IV Komisariacie MO w Bieńczycach, w czasie działań rozpraszających zatrzymano 56 osób
 • 14 października 1982

  Jelenia Góra
  na placu przy kościele Podwyższenia Krzyża w Jeleniej Górze grupa 30 osób ułożyła krzyż z kwiatów i zaczęła odmawiać modlitwy w intencji „Solidarności".
 • 14 października 1982

  Bydgoszcz
  29 pracowników Fabryki Form Metalowych „Formet" w Bydgoszczy wystąpiło do dyrekcji zakładu z żądaniem zwrotu składek związkowych.
 • 15 października 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu na falach ultrakrótkich nadano audycję „Radio Solidarność",- w Wydziale Obróbki Mechanicznej Kombinatu „Delta--Hydral" we Wrocławiu przerwało pracę na 90 minut 26 pracowników.
 • 15 października 1982

  Kraków
  ok. godz. 19°° na Osiedlu Dąbrowszczaków w Krakowie-Nowa Huta zebrała się 2-tysięcznagrupa, która zaczęła budować barykady i wznosić wrogie okrzyki - w czasie działań oddziałów zwartych zatrzymano 303 osoby,w Wydziale Walcowni Zgniatacz w Kombinacie Hutniczym im. Lenina w Krakowie 200 pracowników zorganizowało zebranie, domagając się wyjaśnienia przyczyn śmierci pracownika wydziału podczas zajść ulicznych w dniu 13 bm
 • 15 października 1982

  Gdańsk
  o godz. 22.00 w Gdańsku na falach ultrakrótkich nadano 6-minutową audycję „Radio Solidarność"
 • 16 października 1982

  Wrocław
  w Wydziale PH-2 w Kombinacie „Delta-Hydral" we Wrocławiu 40 pracowników przez okres 30 minut pozorowało pracę.
 • 16 października 1982

  Katowice
  45 pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego złożyło do władz uczelni petycję, protestując w ten sposób przeciwko zwolnieniu z pracy l pracownika tego wydziału.
 • 16 października 1982

  Gdańsk
  w Zarządzie Portu w Gdyni przez sieć radiotelefoniczną Straży Portowej nadano 15-minutową audycję R[adia] W[olna] E[uropa]
 • 17 października 1982

  Wrocław
  o godzinie 21.00 we Wrocławiu na falach ultrakrótkich nadano audycję „Radio Solidarność".