Białystok
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Białymstoku przewodniczący powołanej komisji inicjatywnej do spraw utworzenia nowego związku zawodowego otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy,- w Białostockich Zakładach Przemysłu Teleelektronicz-nego „Unitra-Bizet" w Białymstoku pogróżkowe telefony anonimowe otrzymali członkowie powołanej komisji inicjatywnej do spraw utworzenia nowego związku zawodowego.