Kraków
ok. godz. 14.30 przed Kombinatem Hutniczym im. Lenina w Krakowie uformowała się grupa ok. l tysiąca osób, która chodnikami ruszyła w kierunku centrum Nowej Huty. W czasie przemarszu liczebność grupy wzrosła do 3 tysięcy osób. Wznoszono okrzyki: „Robotnicy to my", „Solidarność to my", „Reżim precz", „Niech żyje Reagan13", „Uwolnić Lecha". O godz. 15°° do rozproszenia użyto sił zwartych. Z tłumu wyłoniło się kilka agresywnych grup, które kamieniami i butelkami z benzyną zaatakowały funkcjonariuszy MO oraz budynki Komendy Dzielnicowej MO Kraków-Nowa Huto, IV Komisariat MO w Bieńczycach, Urzędu Dzielnicowego Nowa Huta. l funkcjonariusz MO w obronie własnej użył broni ze skutkiem śmiertelnym - obrażenia podczas zajść odniosło 54 funkcjonariuszy MO, w tym 21 zostało hospitalizowanych - zatrzymano 129 osób.- w Krakowie ujawniono 6-osobowq nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.- w Akademii Rolniczej [im. Hugona Kołłątaja] w Krakowie do pomieszczeń zajmowanych przez Komitet Zakładowy PZPR wrzucono fiolkę z substancją cuchnącą.