Leszno
w Lesznie zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 11 b. aktywistów NSZZ „Solidarność", na którym omawiano sprawę nowych związków zawodowych.