• 26 października 1982

  Bielsko - Biała
  w budynku Posterunku MO w miejscowości Wieprz wybito szyby.
 • 27 października 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek - zakwestionowano 100 egz. ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 27 października 1982

  Toruń
  w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu 13 skazanych zabarykadowało się w celach, odmawiając podporządkowania się regulaminowi - porządek przywrócono przy użyciu siły fizycznej przez Służbę Więzienną.
 • 27 października 1982

  Rzeszów
  pracownicy Wydziału W-42 w Zakładzie Produkcji Lotniczej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu przerwało pracę na okres 15 minut na skutek konfliktu z kierownictwem wydziału.
 • 27 października 1982

  Płock
  ujawniono w Płocku nieformalną 3-osobową grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.
 • 27 października 1982

  Lublin
  w Lublinie ujawniono 3-osobową nieformalna grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.
 • 27 października 1982

  Katowice
  w Katowicach ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka" i 50 egz. wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 27 października 1982

  Częstochowa
  w Częstochowie pod drzwi mieszkania zajmowanego przez funkcjonariusza MO podrzucono dużych rozmiarów kamień, na którym ułożono krzyż
 • 28 października 1982

  Łódź
  w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów" w Łodzi zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych, represjonowanych w okresie stanu wojennego oraz ich rodzin, a także na cele organizacyjne konspiracyjnej NSZZ „Solidarność".
 • 28 października 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu ujawniono 6-osobową grupę, członków Konfederacji Polski Niepodległej, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 6 ryz papieru i l tysiąc ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 28 października 1982

  Warszawa
  w Warszawie na fali III programu Polskiego Radio (w czasie przerwy w emisji) nadano piosenki o treści obraźliwej z nielegalnie działającego nadajnika,10 pracowników Oddziału Turystyki Zagranicznej [Państwowego Przedsiębiorstwa] „Orbis" w Warszawie odmówiło pobrania należnych poborów, obliczonych wg nowego systemu prowizyjnego.
 • 28 października 1982

  Kraków
  wśród pracowników naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zwolnienia aresztowanych członków b. KSS-KOR
 • 28 października 1982

  Konin
  w Koninie ujawniono 7-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw; zakwestionowano 74 egz. nielegalnego czasopisma pt. „Opornik" nr 17, przygotowane do rozpowszechnienia.
 • 28 października 1982

  Białystok
  w Białymstoku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw.
 • 29 października 1982

  Warszawa
  do holu teatru „Syrena w Warszawie wrzucono fiolki z cuchnącą substancją.
 • 29 października 1982

  Tarnobrzeg
  na punkcie skupu buraków cukrowych w miejscowości Sielec gm. Staszów grupa 12 rolników zatrzymała załadunek buraków do cukrowni w Ropczycach, do czasu wywiązania się przez zakład z zawartych umów kontraktacyjnych.
 • 29 października 1982

  Lublin
  w Lublinie ujawniono nielegalną organizację, złożoną z uczniów szkół ponadpodstawowych, występującą pod nazwą Młodzi Piłsudczycy, jej członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 29 października 1982

  Konin
  16 pracowników Magazynu Oddziału Wojewódzkiego „Ruch" w Koninie podpisało petycję do dyrekcji, domagając się podwyżki płac
 • 29 października 1982

  Jelenia Góra
  w Jeleniej Górze 3 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej MO otrzymało pogróżkowe anonimy.
 • 29 października 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, której członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka", l ryzę papieru. - na Wydziale K-2 Stoczni im. W. Lenina w Gdańsku ujawniono ulotki z listą „kolaborantów"- pracowników stoczni.