Wrocław
we Wrocławiu ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek - zakwestionowano 100 egz. ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.