Płock
ujawniono w Płocku nieformalną 3-osobową grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.