Lublin
w Lublinie ujawniono 3-osobową nieformalna grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.