Łódź
w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów" w Łodzi zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych, represjonowanych w okresie stanu wojennego oraz ich rodzin, a także na cele organizacyjne konspiracyjnej NSZZ „Solidarność".