Kraków
wśród pracowników naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zwolnienia aresztowanych członków b. KSS-KOR