Rzeszów
pracownicy Wydziału W-42 w Zakładzie Produkcji Lotniczej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu przerwało pracę na okres 15 minut na skutek konfliktu z kierownictwem wydziału.