Konin
w Koninie ujawniono 7-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw; zakwestionowano 74 egz. nielegalnego czasopisma pt. „Opornik" nr 17, przygotowane do rozpowszechnienia.