Częstochowa
w Częstochowie pod drzwi mieszkania zajmowanego przez funkcjonariusza MO podrzucono dużych rozmiarów kamień, na którym ułożono krzyż