Gdańsk
w Gdańsku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, której członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka", l ryzę papieru. - na Wydziale K-2 Stoczni im. W. Lenina w Gdańsku ujawniono ulotki z listą „kolaborantów"- pracowników stoczni.