Tarnobrzeg
na punkcie skupu buraków cukrowych w miejscowości Sielec gm. Staszów grupa 12 rolników zatrzymała załadunek buraków do cukrowni w Ropczycach, do czasu wywiązania się przez zakład z zawartych umów kontraktacyjnych.