Wrocław
we Wrocławiu ujawniono 6-osobową grupę, członków Konfederacji Polski Niepodległej, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 6 ryz papieru i l tysiąc ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.