• 23 października 1982

  Toruń
  w Toruniu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw.
 • 23 października 1982

  Katowice
  w Knurowie oblano farbą pomnik żołnierzy radzieckich.
 • 24 października 1982

  Łódź
  przy kościele św. Krzyża w Łodzi ok. godz. 12°° zebrała się grupa 80 osób, która rozwinęła transparent „Niech żyje «Solidarność»", wśród zebranych kolportowano ulotki.
 • 24 października 1982

  Wrocław
  o godz. 20.58 we Wrocławiu - jednocześnie na dwóch nadajnikach - nadano 17-minutową audycję na falach ultrakrótkich „Radio Solidarność"
 • 24 października 1982

  Wałbrzych
  w Kłodzku o godzinie 21 na falach ultrakrótkich nadano audycję „Radio Solidarność",- ok. godz. 18na rynku w miejscowości Ziębice grupa 300-400 osób usiłowała zorganizować demonstrację przeciwko sianowi wojennemu.
 • 25 października 1982

  Łódź
  w [Zjednoczonych] Zakładach Urządzeń Technicznych [Przemysłu Lekkiego] „Uniprot" w Zgierzu przerwały pracę dwie kilkunastoosobowe grupy, usiłując zorganizować strajk całej załogi.
 • 25 października 1982

  Szczecin
  na cmentarzu komunalnym w Gryfinie zebrała się grupa 1100 osób, wśród której wznoszono okrzyki: „Niech żyje Wałęsa", „Niech żyje «Solidarność»". Zebrani rozwinęli transparent z napisem NSZZ „Solidarność",- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łobezie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych i represjonowanych w okresie stanu wojennego.
 • 25 października 1982

  Sieradz
  w sieci radiotelefonicznej pociągów na węźle PKP Karsznice-Zduńska Wola nadano 15-minutową audycję R[adia] W[olna] E[uropa]
 • 25 października 1982

  Poznań
  na stacji kolejowej Poznań Główny obrzucono kamieniami członka grupy inicjatywnej dla utworzenia nowego związku zawodowego kolejarz węzła poznańskiego.
 • 25 października 1982

  Kraków
  pogróżkowy anonim otrzymał członek Komitetu Dzielnicowego PZPR w Krakowie, - dyrektor naczelny Drukarni Kolejowej w Krakowie otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 25 października 1982

  Katowice
  w Rybniku odkręcono 14 śrub, mocujących podpory słupa wysokiego napięcia 110 KV
 • 25 października 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku zorganizowano nielegalne zebranie przedstawicieli kilku zakładów pracy, w czasie którego omawiano organizacyjne przygotowania do przeprowadzenia strajku generalnego w dniu 10 listopada br.
 • 25 października 1982

  Bydgoszcz
  w Bydgoszczy na falach ultrakrótkich o godz. 18°°nadano audycję „Radio Solidarność" -czas emisji 11 minut.
 • 25 października 1982

  Białystok
  przewodniczący grupy inicjatywnej do spraw utworzenia nowego związku zawodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym [im. J. Śniadeckiego] otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy.
 • 26 października 1982

  Warszawa
  w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w Warszawie i na terenie osiedla mieszkaniowego rozlepiono pogróżkowe nekrologi pod adresem kierownika Wydziału Odlewni Metali Kolorowych w ZM „Ursus",- członkowie grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Warszawa-Okęcie [w Warszawie]spotkali się z pogróżkami na terenie zakładu,- usiłowano podpalić w Warszawie szkołę podstawową prowadzoną przez Ambasadę USA.
 • 26 października 1982

  Szczecin
  dwaj działacze organizacji ZBoWiD w Szczecinie otrzymali pogróżkowe anonimy.
 • 26 października 1982

  Piotrków Trybunalski
  135 pracowników Huty Szkła Gospodarczego „Hortensja" w Piotrkowie Trybunalskim podpisało petycję, protestującą przeciwko przeprowadzonej przez dyrekcję regulacji płac.
 • 26 października 1982

  Kielce
  w ośrodku odosobnienia w Kielcach 16 internowanych odmówiło wyjścia na spacer - porządek przywrócono przez zastosowanie przymusu fizycznego przez Służbę Więzienną.
 • 26 października 1982

  Gdańsk
  o godz. 22°° na falach ultrakrótkich nadano 8-minutową audycję „Radio Solidarność"
 • 26 października 1982

  Bydgoszcz
  w Bydgoszczy ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw; zakwestionowano 50 ulotek i 65 wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.