• 30 października 1982

  Wrocław
  w Zakładach „Archimedes" we Wrocławiu ujawniono 9-osobową grupę, działającą w ramach nielegalnych struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność", której członkowie zajmowali się przygotowaniem strajku na dzień 10 listopada w zakładzie.
 • 30 października 1982

  Sieradz
  w Sieradzu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.
 • 30 października 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę nieletnich, którzy planowali podjęcie działań terrorystycznych, gromadząc w tym celu niebezpieczne narzędzia jak pałki, proce itp.
 • 30 października 1982

  Chełm
  w Chełmie ujawniono 4-osobową nielegalną organizację młodzieżową złożoną z uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą Ruch Odrodzenia „Solidarności", która planowała podjęcie działań terrorystycznych.
 • 30 października 1982

  Bielsko - Biała
  w Bielsku-Białej ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek, zakwestionowano l maszynę do pisania, l ryzę papieru, 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia
 • 31 października 1982

  Poznań
  w godzinach wieczornych w Gnieźnie przy kościele oo. Franciszkanów grupa 300 [osób] ułożyła krzyż z kwiatów, śpiewała pieśni religijne i patriotyczne i paliła znicze.
 • 31 października 1982

  Gdańsk
  przed pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku w godzinach popołudniowych zebrała się grupa ok. 500 osób, usiłując zorganizować demonstrację, wśród zebranych kolportowano ulotki
 • 1 listopada 1982

  Warszawa
  na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach w Warszawie w tzw. dolince katyńskiej ustawiono symboliczne krzyże - sprawcy zostali zatrzymani.
 • 1 listopada 1982

  Szczecin
  w Szczecinie przy ul. Nehringa oblano farbą pomnik żołnierzy radzieckich
 • 1 listopada 1982

  Katowice
  w Bytomiu na gorącym uczynku kolportażu ulotek zatrzymano 5-osobową nieformalną grupę.
 • 1 listopada 1982

  Gdańsk
  przed pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku grupa ok. 1000 osób zaczęła wznosić wrogie okrzyki i skandować hasła.
 • 1 listopada 1982

  Bielsko - Biała
  w Bielsku-Białej przez 45 minut od godziny 21.15 z dwóch nielegalnych radiostacji na falach ultrakrótkich nadawano audycję muzyczną
 • 2 listopada 1982

  Wałbrzych
  w Zespole Szkół Mechanicznych w Wałbrzychu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność" wśród personelu,- w Świdnicy odbyło się nielegalne zebranie b. działaczy NSZZ „Solidarność" z dużych zakładów pracy, na którym omawiano przygotowania do strajku w dniu 10 bm.
 • 2 listopada 1982

  Warszawa
  2 członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zatrudnionych w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie otrzymało pogróżkowe anonimy,- członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - pracownik Zakładów Mechanicznych „Ursus" w Warszawie otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 2 listopada 1982

  Szczecin
  w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie członek grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego otrzymał pogróżkową ulotkę.
 • 2 listopada 1982

  Poznań
  o godzinie 7°° na okres 110 minut przerwało pracę 60 pracowników Oddziału Remontu Suwnic Zakładu Energetyczno-Remontowego Zakładów Mechanicznych H. Cegielski w Poznaniu, domagając się usunięcia z zajmowanego stanowiska dotychczasowego kierownika oddziału,- o godzinie 17.05 na fonii I programu TV w Poznaniu nadano 7-minutową audycję „Radio Solidarność",- o godzinie 20°° powtórzono audycję „Radio Solidarność" na fonii I programu TV w Poznaniu,- na terenie Poznania grupa 15 żołnierzy z jednostki OTK wznosiła okrzyki: „Precz z komuną", „Orła w koronie", „Koszary to więzienie".
 • 2 listopada 1982

  Bielsko - Biała
  w pomieszczeniach Komitetu Zakładowego PZPR w Zakładzie Nr 4 Kombinatu Chemicznego „Oświęcim" w Oświęcimiu wybito szyby.
 • 3 listopada 1982

  Warszawa
  w Warszawie na parkingu zniszczono samochód aktorki Mai Komorowskiej za „kolaborację"
 • 3 listopada 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku ujawniono 3-osobową nielegalną grupę, która zajmowała się organizowaniem audycji „Radio Solidarność" - zakwestionowano 3 krótkofalowe urządzenia nadawcze, 2 radiotelefony oraz inny sprzęt radiowy.
 • 4 listopada 1982

  Warszawa
  w Warszawie na fonii I programu TV podczas nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego nadana została 1,5-minutowa audycja „Radio Solidarność".- w Spółdzielni Pracy „Wspólna Sprawa" w Warszawie ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która prowadziła działalność w ramach nielegalnych struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność", w Warszawie ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zorganizowała w dniu l listopada br. demonstrację na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach.