Lublin
w Lublinie ujawniono nielegalną organizację, złożoną z uczniów szkół ponadpodstawowych, występującą pod nazwą Młodzi Piłsudczycy, jej członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.