Katowice
w Katowicach ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka" i 50 egz. wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.