Białystok
w Białymstoku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw.