Toruń
w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu 13 skazanych zabarykadowało się w celach, odmawiając podporządkowania się regulaminowi - porządek przywrócono przy użyciu siły fizycznej przez Służbę Więzienną.