Legnica
w Zakładach Mechanicznych „Leg-met" w Legnicy 121 pracowników przerwało pracę na okres l godziny.