Gdańsk
wystąpiły przerwy w pracy w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina w Gdańsku - pracę przerwało ok. 1500 osób,- Stocznia Północna [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta" w Gdyni,- Zarząd Portu w Gdańsku - pracę przerwało 70 pracowników w Porcie Północnym - [Gdańskie] Zakłady Elektroniczne „Unimor" w Gdańsku - pracę przerwało 200 pracowników,- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku - pracę przerwało 60 pracowników,- Politechnika Gdańska - ok. godz. 12.00 przed budynkiem głównym zebrała się grupa 600 studentów, którzy odśpiewali hymn państwowy,- ok. godz. 15.00 przed pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku zebrała się agresywna grupa ok. 2 tysięcy osób, która zaczęła budować barykady, wstrzymała ruch pociągów, zaatakowała budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Komisariat Kolejowy MO na dworcu Gdańsk-Główny - zajścia uliczne trwały w różnych rejonach miasta - do rozproszenia użyto sił zwartych - zatrzymano 171 osób,- w Gdańsku obrzucono kamieniami budynek Konsulatu [Generalnego] ZSRR. - obrzucono kamieniami budynek Konsulatu ZSRR w Gdańsku,