Poznań
w I Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 100 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy, w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 150 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy,- w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 200 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy, podczas której odśpiewano hymn państwowy oraz Boże, coś Polskę...