Opole
w Kędzierzynie-Koźlu nadano na falach ultrakrótkich 19-minutową audycję „Radio Solidarność".- w Opolu ujawniono 13-osobową nieformalną grupę, której członkowie zajmowali się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw.