Bydgoszcz
18 aktywistów Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Bydgoszczy otrzymało pogróżkowe anonimy.