Wrocław
w Wołowie ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw. W czasie przeszukań zakwestionowano 2 tysiące egzemplarzy wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia