Opole
w Zakładach Silników Elektrycznych „Besel" w Brzegu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, działającą w ramach NSZZ „Solidarność", która zajmowała się m.in. kolportażem ulotek.