Kraków
około godziny 18°° po zakończeniu nabożeństwa w katedrze na Wawelu tłum 2,5 tysiąca osób ruszył w kierunku miasteczka akademickiego w Krakowie wznosząc po drodze okrzyki: „Reżym precz", „WRONa skona", „Breżniew dziś - Jaruzelski jutro", „Niech żyje Wałęsa", „Niech żyje «Solidarność»" - do rozproszenia użyto sił zwartych, które zatrzymały 55 osób