Łódź
na Wydziale Procesów Końcowych w Widzewskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „ l Maja w Łodzi 11 pracowników odmówiło pobrania poborów za miesiąc październik na skutek ich obniżenia.