Łódź
w godzinach wieczornych przy Grobie Nieznanego Żołnierz w Łodzi grupa ok. 300 osób wznosiła okrzyki: „Wałęsa. Słowik. Solidarność", „Wojsko z nami", „Milicja z nami",przy tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w Łodzi zebrała się agresywna 300-osobowa grupa, która została rozproszona w czasie legitymowania - zatrzymano 17 osób.