Warszawa
po zakończeniu nabożeństwa w katedrze św. Jana w Warszawie tłum ok. 2500 osób zaczął przemieszczać się na plac Zamkowy, wykazując agresywną postawę - przystąpiono do jego rozpraszania, podczas legitymowania zatrzymano 60 osób.- 10 [!] listopada w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 800 pracowników przed rozpoczęciem pracy zorganizowało protestacyjny spacer po terenie zakładu,- w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie przerwało pracę na okres 10 minut 9 pracowników z Wydziału Napraw,- w Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie" w Błoniu na okres 20 minut przerwało pracę 20 pracowników,- w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji [Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „Unitra-Radwar"] w Warszawie 271 pracowników po zakończeniu pracy w sposób zorganizowany wymasze-rowało z terenu obiektu,- w Zakładzie Produkcji Pomocniczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie na okres 2 godzin przerwało pracę 20 pracowników,- w Zakładzie Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk „Unipan" w Warszawie zorganizowano dwie przerwy w pracy, w których uczestniczyło po 150 i 300 osób na 500 zatrudnionych. Każda z przerw trwała po 10 minut,- w Wydziale Dozoru Technicznego Polskich Linii Lotniczych „Lot" w Warszawie na okres 10 minut przerwało pracę 6 pracowników na 30 zatrudnionych.