Białystok
o godz. 19.35 na ulicy Lipowej w Białymstoku zorganizowano protestacyjny spacer przeciwko stanowi wojennemu - w Bielsku Podlaskim obrzucono butelkami z benzyną budynek Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.