Radom
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Prebot" w Radomiu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych pracowników zakładu.