Poznań
zatrzymano 3-osobową grupę uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy dokonywali wrogich napisów.