Warszawa
w Warszawie ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, której członkowie, działając w ramach zakonspirowanych struktur NSZZ „Solidarność", zajmowali się kolportażem ulotek i wydawnictw nielegalnych - zakwestionowano 400 egz. nielegalnych czasopism, przygotowanych do rozpowszechnienia, w Warszawie ujawniono 5-osobową nielegalną organizację, występującą pod nazwą Komitet Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność", której członkowie zajmowali się kolportażem i planowali podjęcie działań terrorystycznych.