Wrocław
w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla osób represjonowanych.