Lublin
w Lublinie ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.